Giải Bài 3 Đề thi giải toán MTCT Cao Bằng năm 2012-2013 khối THPT

Giải Bài 3 Đề thi giải toán MTCT Cao Bằng năm 2012-2013 khối THPT

Đề bài:

Giải phương trình [latex]x^4-32x^3+254x^2+32x-63[/latex]

Bài giải

Quy trình bấm máy như sau:
0) Lưu phương trình vào máy:

Q)^4$p32Q)qd+254Q)dpo
+32Q)p63=

1) Tìm nghiệm [latex]x_1[/latex] và nhớ vào bộ nhớ A:

qr=qJz

2) Tìm nghiệm [latex]x_2[/latex] và lưu vào bộ nhớ B:

EE$(!!)aQ)pQz qr=0=qJx

3) Tìm nghiệm [latex]x_3[/latex] và lưu vào bộ nhớ C:

EEE!)$(!!a(Q)pQz)
(Q)pQx)qr==0=qJc

4) Tìm nghiệm [latex]x_4[/latex] và lưu vào bộ nhớ D:

EEEE$(!!)a(Q)pQz)
(Q)pQx)Q)pQc)qr==
==qJj


 

Chia sẻ

About Toán Casio

Toán Casio

Bài Viết Tương Tự

12345

Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba.

Phương pháp: Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của hàm số …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết