Monthly Archives: Tháng Mười Một 2021

Viết nhanh phương trình đường thẳng đi qua A và cắt hai cả hai đường thẳng d1,d2

Trong không gian với hệ trục toạ độ Đê-cac vuông góc $\large Oxyz$ cho điểm $\large A(1;2;3)$ và hai đường thẳng $\large d_1: \frac{x}{2}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z-2}{1}; d_2: \left\{\begin{matrix} x=4t & \\ y=-2 & \\ z=3t & \end{matrix}\right.$ Viết phương trình đường thẳng đi qua $\large A$ và cắt cả hai đường thẳng …

Đọc Tiếp »

Bài toán lãi suất

I. Thiết lập các công thức sẽ sử dụng 1. Lãi kép gửi một lần: Giả sử ta có một số tiền M đem gửi vào ngân hàng với lãi suất r và kỳ hạn n theo thể thức lãi kép. Khi đáo hạn ta sẽ nhận được một số …

Đọc Tiếp »
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết