Một bài hệ phương trình có trong đề thi CASIO

  • 30/10/2017
  • 238 lượt xem
  • dinhdu

Một bài hệ phương trình trích đề thi CASIO

Hai người công nhân cùng làm việc trong 18 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm 6 giờ và người thứ hai làm 12 giờ thì chỉ hoàn thành được 50% công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc đó trong bao lâu?
(Trích câu 4 kì thi học sinh giỏi trên máy tính Casio Tỉnh Thái Nguyên bậc THCS 2009-2010)

Giải:
Gọi png lần lượt là thời gian hoàn thành công việc của từng người.
+ Hai người cùng làm việc trong 18 giờ thì xong nên ta được:

 
png

+ Người thứ nhất làm 6 giờ và người thứ hai làm 12h thì chỉ hoàn thành 1/2 công việc nên ta được:

png

Giải hệ phương trình:

[latex]\begin{cases}\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{18}\\\dfrac{6}{x}+\dfrac{12}{y}=\dfrac{1}{2}\end{cases}[/latex]

Bấm máy tính:

w511=1=1P18=6=12=
1P2===

Ta được:

png

Kết luận: Mỗi người nếu làm riêng thì cần 36 giờ để làm xong công việc.

 

Chia sẻ

About BTV ToánCasio

BTV ToánCasio

Bài Viết Tương Tự

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ NHỊ THỨC NEWTON TRONG ĐỀ THI HSG MÁY TÍNH CẦM TAY- PHẦN 2

Bài 4. Tính gần đúng \[A={{10}^{6}}\left( \dfrac{1}{3}C_{2015}^{0}-\dfrac{1}{5}C_{2015}^{1}+\dfrac{1}{7}C_{2015}^{2}-\dfrac{1}{9}C_{2015}^{3}+…-\dfrac{1}{4033}C_{2015}^{2015} \right)\]. Hướng dẫn giải Ta có \[{{\left( 1-{{x}^{2}} …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết