Cùng với CACL giải bài toán hàm số chẵn, lẻ, không chẵn không lẻ!

Cùng với CACL giải bài toán hàm số chẵn, lẻ, không chẵn không lẻ!

Xem bài viết mới nhất: Xác định nhanh tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác trên casio fx 580vnx.

Đề bài: Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau:

a) [latex]y=3x^4+3x^2-2[/latex].
b) [latex]y=2x^3-5x[/latex].
c) [latex]y=x|x|[/latex].
d) [latex]y=\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}[/latex].
e) [latex]y=\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}[/latex].

Bài giải

Phương pháp chung: Dùng phím CALC để tính giá trị của hàm số tại một điểm. Sau đó đưa ra phỏng đoán, kết hợp với lời giải của bài toán để kiểm tra tính đúng/sai của bài làm.

a) Nhập vào màn hình máy tính: [latex]3x^4+3x^2-2[/latex]

Tập xác định của hàm số là tập đối xứng. Ta thử các giá trị [latex]X[/latex] và số đối của [latex]X[/latex] là [latex]-X[/latex].
Quy trình bấm phím:
3Q)^4$+3Q)dp2r1
=rp1=r2=rp2=
Vậy phỏng đoán hàm số đã cho là hàm số chẵn.
b) Làm tương tự, ta phỏng đoán được hàm số đã cho là hàm số lẻ.
Nhận xét: 
Khi thay các giá trị [latex]X[/latex] và số đối [latex]-X[/latex], ta được các giá trị khác nhau, thì hàm số đã cho không chẵn cũng không lẻ.

 

Chia sẻ

About Toán Casio

Toán Casio

Bài Viết Tương Tự

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội – 1

  Công thức phải nhớ 1. $u_n=u_1+(n-1)d$ 2. $S_n=\dfrac{n}{2}\left[2u_1+(n-1)d\right]$   a) $u_3=u_1+(3-1)d\qquad $ Đ   …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết