Tỉ số nhị thức

 1. Hệ số của pngpng trong khai triển nhị thức png tương ứng là a và b. Hãy tính tỉ số png

   Bài giải

  Công thức khai triển Nhị thức Newton: png.latex?( x+ y)^n = C n^0x n + C n^1x {n 1}y 1 + C n^2x {n 2}y 2 + C n^3x {n 3}y 3 + ..
  Từ đó suy ra hệ số của pngpng trong khai triển nhị thức Newton png là:

  png  Tính: png
  Hoặc nhập thẳng vào máy biểu thức: 20C2(35)20220C3(35)203 (Lưu ý: Phím tổ hợp C là bấm 2 phím “SHIFT” “nCr” )
  Ta được kết quả: ab = 356 = 0.2076218233

 

Chia sẻ

About vũ tấn

Vũ Tấn

Bài Viết Tương Tự

jhuhoopppp

Việc lập các số tự nhiên từ các chữ số

    Từ các chữ số $0,1,2,3,4,5,6,7,8,9$ ta thiết lập các số có $k$ chữ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết