ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2020 VỚI 25 CÂU HỎI NHẬN BIẾT

Dưới đây là 20 câu hỏi nhận biết phát triển từ đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2020. Các bạn cùng làm thử nhé !

Bạn cần chỉ định 1 ký tự
Bạn cần chỉ định 1 số.
Bạn cần nhập 1 địa chỉ email.
Bạn cần chỉ định 1 ký tự
Chia sẻ

About Ngọc Hiền Bitex

Bitex Ngọc Hiền

Bài Viết Tương Tự

featured math exam tips

Ba cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (2)

Sử dụng PPTĐ trong không gian. Nhận xét rằng nếu một hình lăng trụ, hoặc …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết