Giải câu 50 đề thi thử 2021 Chuyên Trần Phú Hải Phòng

Theo thông lệ câu 50 là 1 trong 10 câu vận dụng cao của đề thi. Chúng tôi giới thiệu cách thao tác trên máy tính Casio FX580 VNX để xử lý số liệu của câu này như sau:

 

tp50

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ và chọ $a=1$đvd. Khi đó:

tp50a

$D\left(\dfrac{\sqrt3}{2};0;0\right), O\left(0;\dfrac12;0\right), M\left(-\dfrac{\sqrt3}{4};0;\dfrac34\right), G\left(\dfrac{\sqrt3}{3};\dfrac13;\dfrac12\right)$

Bấm MENU 4144 nhập ma trận cấp 4 mỗi dòng là tọa độ của mỗi điểm, qui ước thành phần thứ 4 của tọa độ mỗi điểm là 1.

Thể tích của khối tứ diện bằng 1/6 GTTĐ của định thức cấp 4.

Bấm MENU 1 viết lại Ans dưới dạng căn thức

tp50b

Chọn D.

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

BQT Toán Casio
nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

GIẢI CHI TIẾT BÀI TOÁN OXYZ MỨC ĐỘ VẬN DỤNG TRONG ĐỀ THAM KHẢO THPT 2023

Đề bài: (Câu 46 đề tham khảo THPT 2023)Trong không gian Oxyz, cho điểm $A(0;1;2)$ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết