MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ ĐA DIỆN ĐỀU

Ngoài việc học thuộc công thức hình học không gian cũng là một cách giải nhanh những bài toán trắc nghiệm. Dưới đây là một số thông tin cần thiết vè đa diện đều chia sẻ lại cho các bạn chưa biết. Chúc các bạn thi đậu ^^.

Bài Viết Tương Tự

GIAI DE MINH HOA THPT 2022

GIẢI ĐỀ MINH HỌA 2022-MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU-CÂU 1 ĐẾN CÂU 10

Mời các bạn xem $10$ câu mức độ NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU thuộc đề MINH …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết