MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ ĐA DIỆN ĐỀU

Ngoài việc học thuộc công thức hình học không gian cũng là một cách giải nhanh những bài toán trắc nghiệm. Dưới đây là một số thông tin cần thiết vè đa diện đều chia sẻ lại cho các bạn chưa biết. Chúc các bạn thi đậu ^^.

Bài Viết Tương Tự

nguyen ham cua ham so

TÌM NGUYÊN HÀM CỦA MỘT HÀM SỐ BẰNG CASIO FX- 580VNX

Bài toán tìm nguyên hàm của một hàm số cho trước là một dạng bài …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết