Về một bài toán dãy số quy nạp

Cho dãy số $\qquad \qquad a_1=0, a_{n+1}=\dfrac{n(n+1)}{(n+2)(n+3)}(a_n+1)\quad \forall n \geqslant 1.$ Tính $a_{2024}$

 

 

Bằng cách viết khoảng 10 số hạng đầu tiên của dãy, quan sát tử số và mẫu số, từ đó ta dự đoán số hạng tổng quát của dãy là:

$$a_1=0, \ a_2=\dfrac16,\ a_n=\dfrac{12+\displaystyle\sum_{k=2}^{n-1}k(k+1)^2(k+2)}{n(n+1)^2(n+2)}\quad \forall n \geqslant 3$$

 

Việc chứng minh bằng phương pháp quy nạp toán học dành cho các bạn học sinh đang học phương pháp này ở lớp 10. Hoặc thực hiện phép chia $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ ta được $\dfrac{n(n+1)}{(n+2)(n+3)}$.

 

Khi đó $a_{2024}=$ dsqn1a

 

Muốn biểu diễn kết quả dưới dạng phân số ta chỉ cần tính riêng tử và mẫu. Muốn phân số tối giản ta làm như lớp 6, phân tích tử và mẫu ra thừa số nguyên tố. Cụ thể
$$a_{2024}=\dfrac{8191127}{20250}$$

 

PS. Thu gọn công thức đã thiết lập ta có:

$$a_1=0,\ a_2=\dfrac16, \ a_n=\dfrac{(n-1)(2n+1)}{10(n+1)} $$

 

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội – 3

    a) Tập xác định $x\ne 4$ và $x^2-9\geqslant 0\qquad$ Đ   b) $\qquad$ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết