TABLE của máy 570VN PLUS có phải chỉ được 20 giá trị ?

Một số bạn học sinh đặt câu hỏi: Có phải chức năng TABLE của 570VN PLUS chỉ tính được 20 dòng giá trị mà không phải 30 giá trị như máy 570ES PLUS?

Một số bạn học sinh đặt câu hỏi: Có phải chức năng TABLE của 570VN PLUS chỉ tính được 20 dòng giá trị mà không phải 30 giá trị như máy 570ES PLUS?
Câu trả lời: TABLE với dòng máy 570VN PLUS vẫn tính được 30 giá trị, vậy lí do là từ đâu mà có câu hỏi trên?
Như chúng ta đã biết, máy CASIO fx-570VN PLUS được phát triển dựa trên máy CASIO fx-570ES PLUS thì hẳn nhiên những chức năng cũ đều được lưu lại và phát triển những chức năng mới.
+ Đối với máy 570ES PLUS: Chưa hỗ trợ TABLE cho hai hàm [latex]f(x),\,g(x)[/latex].
+ Đối với máy 570VN PLUS: Đã hỗ trợ tính giá trị của hai hàm [latex]f(x),\,g(x)[/latex] trên một bảng. Tuy nhiên, nếu máy của bạn đang ở chế độ tính toán cho cả hai hàm (bình thường khi nhập tới hàm [latex]g(x)[/latex] bạn bấm = để bỏ qua vì bạn đang chỉ cần tính giá trị cho hàm [latex]f(x)[/latex] thôi).
Điều này mặc nhiên làm cho bộ nhớ máy bị giảm đi, nên hàm [latex]f(x)[/latex] chỉ được thực hiện có 20 giá trị.

KHẮC PHỤC: vào phần cài đặt như sau:[​IMG] 

Chia sẻ

About Toán Casio

Toán Casio

Bài Viết Tương Tự

Capture

THỰC HIỆN MỘT SỐ BÀI TOÁN SỐ PHỨC BẰNG MÁY TÍNH CASIO FX-580VN X

Số phức là một nội dung khá mới mẻ, thời lượng không nhiều, học sinh chỉ mới biết được những kiến thức cơ bản của số phức, việc giải quyết những bài toán số phức còn gặp nhiều hạn chế. Năm bắt được vấn đề đó, Bitex EDU biên soạn tài liệu này nhằm hỗ trợ các em học sinh 12 một số hướng dẫn giải các bài toán số phức trên máy tính Casio fx-580VN X nhằm giúp các em có những sự chuẩn bị tốt nhất trong các kì thi sắp tới.

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết