MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ TRONG CÁC ĐỀ THI TUYỂN SINH 10

Dưới đây là 5 bài toán thực tế được trích từ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của các năm trước đây

Bạn cần chỉ định 1 ký tự
Bạn cần nhập 1 địa chỉ email.
Bạn cần chỉ định 1 số.

Nguồn tổng hợp: Sách Chinh phục các dạng toán thực tế THCS với Casio fx-580VNX và 570VN Plus

Chia sẻ

About Ngọc Hiền Bitex

Bitex Ngọc Hiền

Bài Viết Tương Tự

CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ TRONG ĐỀ TUYỂN SINH 10 TPHCM 2020

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết