GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG TRÒN TRONG ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10

  • 06/06/2023
  • 36 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: Một máy kéo nông nghiệp có hai bánh sau to hơn hai bánh trước. Khi bơm căng, bánh xe sau có đường kính là $1,672m$ và bánh xe trước có đường kính là $88cm$. Hỏi khi bánh xe sau lăn được 10 vòng thì bánh trước lăn được bao nhiêu vòng?

Lời giải

Đổi đơn vị: $88cm=0.88m$

Chu vi của bánh sau là: $C_{1}=\pi d_{1}=1,672.\pi$

Chu vi của bánh trước là: $C_{2}=\pi d_{2}=0,88.\pi$

Tổng chiều dài khi bánh sau lăn được $10$ vòng: $10.C_{1}=10.1,672.\pi=16,72\pi$

1 4

2 5

Chuyển sang chế độ số thập phân để ghi đáp án: 

1 5 2 6

Số vòng của bánh trước khi banh sau lăn được $10$ vòng là: $\dfrac{10.C_{1}}{C_{2}}=\dfrac{16,72\pi}{0,88\pi}=19$

1 6 2 8

Vậy khi bánh sau quay được $10$ vòng thì bánh sau trước quay được $19$ vòng

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

Đại số (câu 1) TS 10 PTNK 2024

  Bài 1 a).   Xét hệ phương trình $$\left\{\begin{array}{l}y^3+z^3=x\quad (1)\\ z^3+x^3=y\quad (2)\\ x^3+y^3=z \quad …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết