Tìm các số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số bằng máy tính CASIO fx-570VN PLUS

  • 30/10/2017
  • 416 lượt xem
  • dinhdu

Tìm các số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số bằng máy tính CASIO fx-570VN PLUS

Đề bài: Tìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số biết rằng khi chia chữ số đó cho các số: 15; 18; 25 thì được các số dư lần lượt là 5; 8; 15
(Trích đề thi học sinh giỏi trên máy tính Casio Quận Tân Bình năm 2012-2013)

Bài giải
Giải trên máy tính Casio fx-570VN PLUS

Theo bài ta có:

png


Trong đó png là các số nguyên dương và png là số nhỏ nhất nên ta tìm từ png.

 

gif

Vậy ta dò từ số 39 trở xuống

gif

gif

gif

gif


Ghi vào màn hình:

gif

Bấm máy:

QcQrQcp1Qya25

Qc+10R15$Qya27

Qc+7R18$Qy25Qc

+15r40=


Ấn r nhập C =40 và ấn = cho tới khi các kết quả đều là số nguyên thì ta dừng lại
Và ta có kết quả lần lượt là : png
Vậy số cấn tìm là 890.

 

Chia sẻ

About BTV ToánCasio

BTV ToánCasio

Bài Viết Tương Tự

Ứng dụng Casio fx 580vnx và định lý FERMAT để Tìm nhanh thương và dư của phép chia

Nếu $\large p$ là số nguyên tố và $\large a$ là số nguyên không chia …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết