Câu 5

cau5

 

Giải thích:

 

Số phần tử của không gian mẫu: $10^5$ (mỗi ô chữ có 10 cách chọn $\times$ 5 ô chữ độc lập).

 

Gọi A là biến cố để một mã kiểm tra tạo ra có ít nhất hai chữ số 0.
Ta có $A=A_2+A_3+A_4+A_5$ (“cộng” theo nghĩa hợp của các tập hợp).
Trong đó $A_2$ là biến cố để một mã kiểm tra tạo ra có đúng hai chữ số 0,

 

Số phần tử của $A_2$ là $|A_2|=C^2_5\times 10^3$ ($C^2_5$ là số cách chọn cặp chữ số 0, $10^3$ là số cách ba chữ số còn lại (khác 0)).

 

Giải thích tương tự cho các trường hợp còn lại.

 

 

 

mucluc

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Câu 6

  Gọi $x$ là cạnh hình vuông của phép phân chia tốt. Điều kiện $x$ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết