Câu 7

cau7

 

$$\sin x+\cos 2x=0\Leftrightarrow -2\sin^2x+\sin x+1=0 \Leftrightarrow \sin x=1 \ \vee \ \sin x=-\dfrac12$$

dacau7a

 

Giải thích:

Điều kiện nghiệm thuộc đoạn $\left[-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{3\pi}{2}\right)$ để lấy đường tròn “đầu tiên” (trong chu kỳ $T=2\pi$).

 

Bài này tốt nhất là dùng đường tròn lượng giác.

 

 

 

mucluc

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Câu 12

  Với $m$ nguyên dương ta có: $$m\sin\big[(x+2m)\pi\big]=x\Leftrightarrow \sin(\pi x)=\dfrac{x}{m}$$ Do các hàm số $y=\sin(\pi …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết