Câu 7

cau7

 

$$\sin x+\cos 2x=0\Leftrightarrow -2\sin^2x+\sin x+1=0 \Leftrightarrow \sin x=1 \ \vee \ \sin x=-\dfrac12$$

dacau7a

 

Giải thích:

Điều kiện nghiệm thuộc đoạn $\left[-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{3\pi}{2}\right)$ để lấy đường tròn “đầu tiên” (trong chu kỳ $T=2\pi$).

 

Bài này tốt nhất là dùng đường tròn lượng giác.

 

 

 

mucluc

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Câu 6

  Gọi $x$ là cạnh hình vuông của phép phân chia tốt. Điều kiện $x$ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết