Tìm số dư bằng phương pháp MOD

  • 30/10/2017
  • 2,445 lượt xem
  • dinhdu

tìm số dư bằng phương pháp MOD

Tìm số dư của phép chia gif chia cho 2003.

Dễ thấy 2003 là số nguyên tố (có thể kiểm tra trên máy tính bằng thuật toán).
Hơn nữa 2005 và 2003 nguyên tố cùng nhau nên áp dụng Định lý nhỏ Fermat ta được:


png

Mặt khác, ta lại có:


png 
Nên đáp án là png.

 

Chia sẻ

About BTV ToánCasio

BTV ToánCasio

Bài Viết Tương Tự

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ NHỊ THỨC NEWTON TRONG ĐỀ THI HSG MÁY TÍNH CẦM TAY- PHẦN 2

Bài 4. Tính gần đúng \[A={{10}^{6}}\left( \dfrac{1}{3}C_{2015}^{0}-\dfrac{1}{5}C_{2015}^{1}+\dfrac{1}{7}C_{2015}^{2}-\dfrac{1}{9}C_{2015}^{3}+…-\dfrac{1}{4033}C_{2015}^{2015} \right)\]. Hướng dẫn giải Ta có \[{{\left( 1-{{x}^{2}} …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết