Trái đất nặng bao nhiêu gram?

 

 

Một câu hỏi rất thú vị và câu trả lời cũng sẽ thú vị không kém.

 

 

 

Trên máy tính Casio fx-880BTG có các hằng số khoa học (bội của đơn vị) sau đây:

 

1 exa $= 10^{18}$ (1 nghìn triệu tỉ) 1exa 1

 

1 peta $=10^{15}$ (1 triệu tỉ) 1peta

 

1 tera $=10^{12}$ (1 nghìn tỉ) 1tera

 

1 giga $=10^{9}$ (1 tỉ) 1giga

 

1 mega $10^6$ (1triệu) 1mega

 

1 kilo $10^3$ (1 nghìn) 1kilo

 

Gần đây các nhà khoa học đưa thêm hằng số khoa học 1 zetta $=10^{21}$, ký hiệu là 1Z và 1 yotta $=10^{24}$, ký hiệu 1Y.

 

 

Những người tham gia cuộc họp lần thứ 27 của Đại hội đồng về Trọng lượng và Đo lường quốc tế vào sáng thứ sáu 18/11/2022 tại Paris đã đồng ý giới thiệu ronna, quetta, ronto và quecto làm tiền tố cho Hệ thống Đơn vị Quốc tế, được biết đến nhiều hơn với tên gọi hệ mét.

 

Cụ thể 1 ronna $=10^{27}$, ký hiệu 1R và 1 quetta $=10^{30}$, ký hiệu 1Q, 1 ronto $=10^{-27}$, ký hiệu 1r và 1 quecto $=10^{-30}$, ký hiệu 1q.

 

Với hệ thống đơn vị đo này ta có thể phát biểu như sau:

 

1. Trái đất nặng khoảng 6 ronnagram

 

2. Sao mộc nặng khoảng 1,9 quettagram, tức là khoảng 1900 ronnagram.

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Giải bài toán phức tạp HHKG mà không vẽ hình (2)

Trước hết ta tính thêm 3 cạnh để tứ diện có đủ 6 cạnh. $$BD=\sqrt{AB^2+AD^2}=\sqrt{34}, …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết