Trả lời nhanh một số câu trắc nghiệm mũ-log

nthmulog

 

 

Với câu bất phương trình mũ, ta giải “bất phương trình bậc hai nhỏ hơn hay bằng” , bấm MENU A24

nthmu1

Nhìn vào bất phương trình đã cho ta nhập hệ số của $x^2$ là $-1$, hệ số của $x$ là $-2-1$ và hệ số tự do là $-1+5$.

nthmu2
Vậy $3b+5a=-12+5=-7$.

 

Với câu phương trình log/mũ ta thấy ngay nó có tối đa hai nghiệm, bấm SHIFT SOLVE 2 lần.

    1. 1. Viết phương trình lên màn hình: nthlog1

 

    1. 2. Bấm SHIFT SOLVE 2 lần: nthlog2

 

  1. 3. Thử bốn phương án: nthlog3, chọn D.

nthln1

nthln2

Chọn B.

nthlg2a

 

  1. 1. Lấy một số ngẫu nhiên thỏa điều kiện lưu vào A. Tính B theo A.nthlg2b
  2. 2. Thực hiện phép tính nthlg2c
Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Giải bài toán phức tạp HHKG mà không vẽ hình (2)

Trước hết ta tính thêm 3 cạnh để tứ diện có đủ 6 cạnh. $$BD=\sqrt{AB^2+AD^2}=\sqrt{34}, …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết