Sử dụng máy tính Casio fx-880BTG viết phương trình parabol đi qua 3 điểm cực trị

Bài toán này áp dụng cho hàm số bậc 4 đầy đủ $y=ax^4+bx^3+cx^2+dx+e$ (câu VDC của bài thi THPT)

 

Trước hết ta thấy nếu lấy $y=ax^4+bx^3+cx^2+dx+e$ chia cho $y’=4ax^3+3bx^2+2cx+d$ thì thương sẽ là: $q(x)=\dfrac{x}{4}+\dfrac{b}{16a}$, do đó dư của phép chia là $r(x)= y-y’\left(\dfrac{x}{4}+\dfrac{b}{16a}\right)$

 

 

THỰC HÀNH

 

Ta lấy đề thi minh hoạ của BGD và ĐT năm 2022 (bổ sung thêm giả thiết):

 

Cho hàm số $y=3x^4+ax^3+bx^2+cx+d$ có ba điểm cực trị $-2, -1$ và $1$ và đi qua điểm $(0;1)$. Viết phương trình parabol đi qua 3 điểm cực trị nói trên.

 

Ta có: $y’=12(x^3+2x^2-x-2) ⇒ y=3x^4+8x^3-6x^2-24x+1$.

 

Bấm vào phím FUNCTION rồi chọn bp1a

 

Lại bấm vào phím FUNCTION rồi chọn bp1b 2

 

Bấm phím HOME để trở ra, vào màn hình tính toán thhông thường và thực hiện phép tính
bp1c

Vậy phương trình đường thẳng đi qua ba điểm cực trị là: $y=-7x^2-16x+5$.

 

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Phương pháp CALC1000 tính $y$ theo $x$ với nghiệm thập phân để giải câu VDC đề thi TNPT.

  1. Lưu biểu thức $f(x,y)$ đã cho vào biến nhớ f(x) sau khi đã …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết