SỬ DỤNG TÍNH NĂNG FUNCTION VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM CỰC TRỊ

Đề bài: Cho hàm số $(C)$ $f(x)=x^3-2x^2+x+2$. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị $(C)$

 

Trước hết ta có nhận xét nếu lấy $y=ax^3+bx^2+cx+d$ chia cho đạo hàm $y’=3ax^2+2bx+c$ thì thương là $\dfrac{x}{3}+\dfrac{b}{9a}$ do đó dư sẽ là $$g(x)=y-y’\left(\dfrac{x}{3}+\dfrac{b}{9a} \right)$$

Khi đó $y=g(x)$ sẽ là đường thẳng đi qua hai điểm cực trị. Muốn tìm hai hệ số của đường thẳng này ta tính $g(0)$ và $g(1)-g(0)$.

THỰC HÀNH
Bấm vào phím FUNCTION rồi chọn bb1a

 

Lại bấm vào phím FUNCTION rồi chọn bb1b

 

Bấm phím HOME để trở ra, vào màn hình tính toán thhông thường và thực hiện phép tính

bb1c

Vậy phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là: $y=-\dfrac{2}{9}x+\dfrac{20}{9}$.

 

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Giải bài toán phức tạp HHKG mà không vẽ hình (2)

Trước hết ta tính thêm 3 cạnh để tứ diện có đủ 6 cạnh. $$BD=\sqrt{AB^2+AD^2}=\sqrt{34}, …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết