Toán lớp 12

Showing 247–252 of 262 results

6
Placeholder

Bài viết

Chuyển số thập phân sang số nhị phân

Chuyển số thập phân sang số nhị phân   Nguyên tắc của phương pháp này là lấy số cần chuyển đổi chia cho 2 (kết quả chỉ lấy phần nguyên), sau đó tiếp tục lấy kết quả chia 2 (và cũng chỉ lấy phần nguyên), kết quả số nhị phân thu được là tập hợp …
Placeholder

Toán lớp 12

Liên hợp Đề thi thử Hậu Lộc 1, Thanh Hóa 2016

Liên hợp Đề thi thử Hậu Lộc 1, Thanh Hóa 2016   Giải hệ phương trình: $$\begin{cases} 2x^{3}-4x^{2}+3x-1=2x^{3}(2-y)\sqrt{3-2y} & (1)\\ \sqrt{x+2}=\sqrt[3]{14-x\sqrt{3-2y}}+1 & (2) \end{cases}$$ Giải Điều kiện: $x \geq -2;y\leq \frac{3}{2}$. + Với $x=0$ không là nghiệm của hệ.   Chia cả hai vế của phương trình (1) cho $x^3$, ta được:   $$\begin{array}{l} (1) …
Placeholder

Toán lớp 12

Hệ đại số hay

Trả lời thắc mắc thành viên trên Diễn đàn:   Giải hệ phương trình:   $$\begin{cases} 4xy+4\left(x^{2}+y^{2}\right)+\dfrac{3}{(x+y)^{2}}=7 & (1)\\ 2x+\dfrac{1}{x+y}+=3 & (2) \end{cases}$$   Lời giải   Điều kiện: $x+y\neq 0$.   Với điều kiện trên thì phương trình (1) tương đương với:   $$3(x+y)^2+(x-y)^2+\dfrac{3}{(x+y)^2}=7$$   Kết hợp phương trình (2), đặt: $a=x+y+\dfrac{1}{(x+y)}$ $|a|\geq 2$, …
Placeholder

Toán lớp 12

Dùng TABLE hoặc CALC có thể nhận biết được đồ thị hàm số ?

Dùng TABLE hoặc CALC có thể nhận biết được đồ thị hàm số ?
Placeholder

Toán lớp 12

Tính đạo hàm cấp 2, nguyên hàm hai lần

Tính đạo hàm cấp 2, nguyên hàm hai lần
Placeholder

Chưa phân loại

Câu phương trình Chuyên Đại học Vinh năm 2016 Lần 2

Câu phương trình Chuyên Đại học Vinh năm 2016 Lần 2   $${2^{\sqrt {{x^2} + 1} }}{\log _2}\left( {x + \sqrt {{x^2} + 1} } \right) = {4^x}{\log _2}\left( {3x} \right)$$ Điều kiện: $x >0$. Với điều kiện trên phương trình đã cho tương đương với: $${2^{x + \sqrt {{x^2} + 1} }}{\log _2}\left( {x …
Placeholder

Bài viết

Chuyển số thập phân sang số nhị phân

Chuyển số thập phân sang số nhị phân   Nguyên tắc của phương pháp này là lấy số cần chuyển đổi chia cho 2 (kết quả chỉ lấy phần nguyên), sau đó tiếp tục lấy kết quả chia 2 (và cũng chỉ lấy phần nguyên), kết quả số nhị phân thu được là tập hợp …
Placeholder

Toán lớp 12

Liên hợp Đề thi thử Hậu Lộc 1, Thanh Hóa 2016

Liên hợp Đề thi thử Hậu Lộc 1, Thanh Hóa 2016   Giải hệ phương trình: $$\begin{cases} 2x^{3}-4x^{2}+3x-1=2x^{3}(2-y)\sqrt{3-2y} & (1)\\ \sqrt{x+2}=\sqrt[3]{14-x\sqrt{3-2y}}+1 & (2) \end{cases}$$ Giải Điều kiện: $x \geq -2;y\leq \frac{3}{2}$. + Với $x=0$ không là nghiệm của hệ.   Chia cả hai vế của phương trình (1) cho $x^3$, ta được:   $$\begin{array}{l} (1) …
Placeholder

Toán lớp 12

Hệ đại số hay

Trả lời thắc mắc thành viên trên Diễn đàn:   Giải hệ phương trình:   $$\begin{cases} 4xy+4\left(x^{2}+y^{2}\right)+\dfrac{3}{(x+y)^{2}}=7 & (1)\\ 2x+\dfrac{1}{x+y}+=3 & (2) \end{cases}$$   Lời giải   Điều kiện: $x+y\neq 0$.   Với điều kiện trên thì phương trình (1) tương đương với:   $$3(x+y)^2+(x-y)^2+\dfrac{3}{(x+y)^2}=7$$   Kết hợp phương trình (2), đặt: $a=x+y+\dfrac{1}{(x+y)}$ $|a|\geq 2$, …
Placeholder

Toán lớp 12

Dùng TABLE hoặc CALC có thể nhận biết được đồ thị hàm số ?

Dùng TABLE hoặc CALC có thể nhận biết được đồ thị hàm số ?
Placeholder

Toán lớp 12

Tính đạo hàm cấp 2, nguyên hàm hai lần

Tính đạo hàm cấp 2, nguyên hàm hai lần
Placeholder

Chưa phân loại

Câu phương trình Chuyên Đại học Vinh năm 2016 Lần 2

Câu phương trình Chuyên Đại học Vinh năm 2016 Lần 2   $${2^{\sqrt {{x^2} + 1} }}{\log _2}\left( {x + \sqrt {{x^2} + 1} } \right) = {4^x}{\log _2}\left( {3x} \right)$$ Điều kiện: $x >0$. Với điều kiện trên phương trình đã cho tương đương với: $${2^{x + \sqrt {{x^2} + 1} }}{\log _2}\left( {x …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết