Khoảng cách giữa đường thẳng và đường tròn

 

Cho các số thực $a, b, m, n$ thay đổi sao cho $2m+n<0$ và thỏa mãn đồng thời hai điều kiện $$\log_2(a^2+b^2+9)=1+\log_2(3a+2b)\quad (1)$$ và $\qquad \qquad \qquad \qquad 9^{-m}.3^{-n}.3^{-\dfrac{4}{2m+n}}+\ln\big[(2m+n+2)^2+1\big]=81.\quad (2)$

 

 

Tính GTNN của biểu thức $P=\sqrt{(a-m)^2+(b-n)^2}$

 

 

GIẢI

$(1)\Leftrightarrow \log_2(a^2+b^2+9)=\log_2(6a+4b) \Leftrightarrow a^2+b^2-6a-4b+9=0$.

Vậy điểm có tọa độ $(a;b)$ nằm trên đường tròn $x^2+y^2-6x-4y+9=0$, đường tròn này có tâm $I(3;2)$ bán kính $R=2$.

 

$(2) \Leftrightarrow 3^{-(2m+n)-\dfrac{4}{2m+n}}+\ln\big[(2m+n+2)^2+1\big]=81$.

 

Vì $2m+n<0$ nên $-(2m+n) > 0$. Áp dụng BĐT Cauchy ta có:

$$-(2m+n)+ \dfrac{4}{-(2m+n)} \geqslant 2\sqrt{4}=4$$

Vậy $3^{-(2m+n)-\dfrac{4}{2m+n}} \geqslant 81$.

Ngoài ra $\ln((2m+n+2)^2+1) \geqslant 0$ (do $(2m+n+2)^2+1 \geqslant 1$). Vậy
$$3^{-(2m+n)-\dfrac{4}{2m+n}}+\ln\big[(2m+n+2)^2+1\big]\geqslant 81$$
Vì đề bài cho xảy ra dấu “bằng” nên BĐT Cauchy xảy ra dấu “bằng”, nghĩa là:$$-(2m+n)=\dfrac{4}{-(2m+n)}\Leftrightarrow 2m+n=-2\quad \text{do}\ 2m+n<0$$

Vậy điểm có tọa độ $(m;n)$ nằm trên đường thẳng $2x+y+2=0 \quad (d)$.

 

$P=\sqrt{(a-m)^2+(b-n)^2}$ là khoảng cách từ 1 điểm bất kỳ trên đường tròn đến một điểm bất kỳ trên đường thẳng.

 

ycbt $\Leftrightarrow P_{\min} = d(I,d)-R=2\sqrt5-2$

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

BQT Toán Casio
nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Nen Non

GIẢI CHI TIẾT CÂU HÌNH NÓN MỨC ĐỘ VẬN DỤNG TRONG ĐỀ THAM KHẢO THPT 2023

Đề bài: (Câu 48 đề tham khảo THPT 2023) Cho khối nón có đỉnh $S$, …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết