Tìm dư của phép chia khi số bị chia có nhiều hơn 10 chữ số

 

Phương pháp: Lấy 10 chữ số đầu tiên thực hiện phép chia có dư. Lấy dư số ghép với các chữ số còn lại của số bị chia cho đủ 10 chữ số, thực hiện phép chia có dư lần 2. Cuối cùng lấy dư (lần 2) ghép với những chữ số còn lại thực hiện phép chia có dư sẽ có dư cuối cùng. Đó chính là dư của phép chia đâ cho.
Bài toán: Tìm dư của phép chia số $(2+\sqrt3)^{28}+(2-\sqrt3)^{28}$ cho 2022.

 

Chúng ta thực hiện lời giải trên máy tính Casio fx-880BTG. Máy tính này có khả năng hiển thị được 23 chữ số của một số nguyên.

 

 

Ta có: dum1a

 

Vậy $(2+\sqrt3)^{28}+(2-\sqrt3)^{28}=$ ${\large\color{blue}{1034025695}}1198914$

 

dum1b

 

 

Vậy dư của phép chia số $(2+\sqrt3)^{28}+(2-\sqrt3)^{28}$ cho 2022 là số ${\Large \color{blue}{1346}}$

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Bài toán tính một tổng hữu hạn (THPT)

Năm 2024 (HCMC) – THPT   Lời giải   Kết quả của phép chia đa …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết