GIẢI BÀI TOÁN TIỆM CẬN CÓ THAM SỐ TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CASIO FX 580VNX

Bài toán: Cho hàm số $latex y=\dfrac{mx-3}{x-2}$ $({{C}_{m}})$. Tìm $latex m$ để giao điểm của hai tiệm cận của $latex ({{C}_{m}})$ trùng với toạ độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $latex y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2$.

  1. $latex m=2$
  2. $latex m=1$
  3. $latex m=0$
  4. $latex m=-2$

Lời giải:

Tập xác định của hàm số $latex D=\mathbb{R}\backslash \{2\}$

Giao điểm của hai tiệm cận của $latex ({{C}_{m}})$ là $M(2;m)$.

Ta tìm toạ độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $latex y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2$ bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580VNX như sau:

Bước 1: Mở chức năng giải phương trình bậc 3

  • Cách bấm máy tính CASIO fx 580VNXw923
  • Máy tính CASIO fx 580VNX hiển thị:
casio fx 580vnx giai phuong trinh bac 3
Chức năng giải phương trình bậc 3

Bước 2: Nhập hệ số của hàm số

  • Cách bấm máy tính CASIO fx 580VNX==0=2=2P29=
  • Máy tính CASIO fx 580VNX hiển thị:
casio fx 580vnx nhap he so
Nhập hệ số của phương trình

Bước 3: Nhấn phím =  tới khi máy hiển thị giá trị của điểm cực tiểu

  • Máy tính CASIO fx 580VNX hiển thị:

casio fx 580vnx x cuc tieu

casio fx 580vnx y cuc tieu

Vậy điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $latex y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2$ là $A(2;-2)$, do đó để $latex M\equiv A$ thì $latex m=-2$.

Vậy ta chọn đáp án D

Chia sẻ

About Bitex Casio

Bitex Casio

Bài Viết Tương Tự

Phương pháp CALC1000 tính $y$ theo $x$ với nghiệm thập phân để giải câu VDC đề thi TNPT.

  1. Lưu biểu thức $f(x,y)$ đã cho vào biến nhớ f(x) sau khi đã …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết