ỨNG DỤNG CASIO FX-580VN X VÀO TÍNH ĐỘ LỚN, TÍCH VÔ HƯỚNG, TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA VECTOR

  • 11/04/2022
  • 213 lượt xem
  • thaohlt

1. Cách nhập tọa độ của vector bằng Casio Fx-580VN X

Ví dụ: Nhập Vector $A(2;6)$ ta thực hiện như sau

Bước 1: Lựa chọn chức năng tính Vector

Thực hiện thao tác: w5

1

Lưu ý rằng màn hình lựa chọn vector cũng xuất hiện bất cứ khi nào bạn vào phương thức Vector.

Bước 2: Nhấn chọn số $1, 2, 3$ hoặc $4$ để chỉ định tên của Vector muốn chọn.

2

Bước 3: Nhấn chọn số $2$ hoặc $3$ để chỉ định chiều của Vector

3

Bước 4: Nhập giá trị của Vector

 

4

2. Tính tích vô hướng của $2$ Vector

$({a_1},{a_2})\times({b_1},{b_2})={a_1}{b_1}+{a_2}{b_2}$

$({a_1},{a_2},{a_3})\times({b_1},{b_2},{b_3})={a_1}{b_1}+{a_2}{b_2}+{a_3}{b_3}$

Ví dụ: Tính tích vô hướng của Vector $A(1;2)$ và Vector $B(-2;3)$

Nhập lần lượt các Vector vào máy:

w5121=2=Cw522p2=3=C
Thực hiện tính toán:
T3TR2T4=
5
Vậy Vector $A$ $.$ Vector $B$ $=4$
3. Tính tích có hướng của $2$ Vector
$({a_1},{a_2})\times({b_1},{b_2})=(0,0,{a_1}{b_2}-{a_2}{b_1})$
$({a_1},{a_2},{a_3})\times({b_1},{b_2},{b_3})=({a_2}{b_3}-{a_3}{b_2},{a_3}{b_1}-{a_1}{b_3},{a_1}{b_2}-{a_2}{b_1})$

Ví dụ: Tính tích có hướng của Vector $A(1;2)$ và Vector $B(-2;3)$

Nhập lần lượt các Vector vào máy:

w5121=2=Cw522p2=3=C
Thực hiện tính toán:
T3OT4=
6
Vậy Vector $A$ $\times$ Vector $B$ $=$ Vector $C(0;0;7)$
4. Tính độ lớn Vector
$|({a_1},{a_2})|=\sqrt{{a_1}^2+{a_2}^2}$
$|({a_1},{a_2},{a_3})|=\sqrt{{a_1}^2+{a_2}^2+{a_3}^2}$
Ví dụ: Tính độ lớn của Vector $A(-4,3)$

Nhập lần lượt các Vector vào máy:

w532p4=3=
Thực hiện tính toán:
q(T3)=
7
Vậy độ lớn của Vector $A(-4,3)=5$
Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

Sử dụng Geogebra giải toán Ứng dụng toán học vào tài chính

Chuyên đề 12 – ứng dụng toán học vào tài chánh BÀI 1: PHẦN CHUẨN …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết