Bài Viết Tương Tự

ỨNG DỤNG TÍNH NĂNG VECTƠ CỦA MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN OXYZ

Đề bài: Cho $A(1;0;0), B(0;0;2), C(0;1;1), D(-2;1;0)$. Chứng minh rằng: bốn điểm $A, B, C, …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết