Củng cố các kỹ năng máy tính - giải bài thi THPT 2021 đợt 2 mã đề 102

1. Tích vectơ kép

ccdethi21a

 

  1. 1. Xét ba vectơ  cc1a 1
  2. 2. Thực hiện tích vectơ  kép cc1b 1
  3. Ta chọn D.

 

 

2. Bất phương trình  $\left(f(x)-f(a)\right)\left(g(y)-g(b)\right) \geqslant 0$

cc40

 

$$\left[\log_3(x^2+1)-\log_3(x+21)\right](16-2^{x-1}) \Leftrightarrow \left(\log_3(x^2+1)-\log_3(x+21)\right)(2^4-2^{x-1})\quad (1)$$

Điều kiện: $x>-21$

$$(1) \Leftrightarrow (x^2+1-x-21)(4-x+1)\geqslant 0 \Leftrightarrow  x^3-6x^2-15x+100 \leqslant 0$$

cc40a

Kết hợp với điều kiện, $x$ nguyên và $-20\leqslant x\leqslant -4$ hay $x=5$. Có 18 số nguyên thoả ycbt. Ta chọn B.

  

3. Chuyển số phức về PPTĐ trong mặt phẳng

 

cc43

Gọi $A, B, C, D$ lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức $z, w, 1+i, -3+4i$.

Theo đề bài ta có $OA=OB=4, AB=4\sqrt2$ nên tam giác $ABC$ vuông cân tại $O$.

Do đó ta đặt $A(4\cos t; 4\sin t), B\left(4\cos \left(t+\dfrac{\pi}{2}\right);4\sin \left(t+\dfrac{\pi}{2}\right)\right)$. Như vậy $B(-4\sin t;4\cos t)$.

$P=CA+DB=\sqrt{(4\cos t-1)^2+(4\sin t -1)^2}+\sqrt{(-4\sin t-3)^2+(4\cos t-4)^2}$

 

Cài đặt máy tính CASIO fx-580VN X bảng chế độ một hàm và đon vị đo góc bằng radian.
 

  1. 1. Nhập hàm số như trên vào bảng trên máy tính
  2.  

  3. 2. Chọn phạm vi $[0;2\pi]$. step $=2\pi/44$ ta có bảng như sau:cc43a
  4.  

  5. 3. Với bước nhảy là 0,1 ta chấp nhận giá trị gần đúng của GTNN là 3,6 nên ta chọn D.

 
PS. Phương án C cc43c gây nhiễu, nhưng duyệt bảng trên máy tính, mọi giá trị của hàm số không nhỏ hơn 3,6.
 
Có thể chính xác hoá GTNN bằng cách xét trên đoạn $[0.57;0.71]$ bước nhảy 3 phần nghìn ta có:cc43b $\approx \sqrt{13}$.

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội – 1

  Công thức phải nhớ 1. $u_n=u_1+(n-1)d$ 2. $S_n=\dfrac{n}{2}\left[2u_1+(n-1)d\right]$   a) $u_3=u_1+(3-1)d\qquad $ Đ   …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết