SÁCH CHINH PHỤC CÁC DẠNG TOÁN THỰC TẾ THCS VỚI MÁY TÍNH CASIO FX-580VNX VÀ CASIO FX-570VN PLUS

Bài Viết Tương Tự

DUONGTRON NOI NGOAI TIEP 1

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP – NGOẠI TIẾP

Bài 1: Cho có BC=8cm; AC=6cm; AB=7cm. Tính diện tích tam giác ABC và bán …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết