Số nghiệm của phương trình lượng giác

Xem bài viết mới: Giải nhanh phương trình lượng giác trên casio fx 580vnx

2016-09-14_155107.png

Diễn đàn xin trả lời như sau dựa trên kinh nghiệm giải 3 bài toán trên và một số bài toán tương tự:
Bài toán chia làm 2 bước:
+ Bước 1: Vào chế độ cài đặt góc (Radian);
+ Bước 2: Vào chức năng TABLE, tính bảng giá trị, trong đó:
F(X): Nhập nguyên hàm số vào bảng tính; Nếu bảng có chế độ hàm G(X) thì cần setup lại chế độ chỉ dùng cho một hàm.
Start: Nhập giá trị khởi đầu của khoảng bị giới hạn;
End: Nhập giá trị kết thúc của khoảng bị giới hạn;
Step: $Step=(End-Start)/29$.
 
Nếu:
+ Giá trị hàm số đổi dấu khi đi qua $X=X_1;\,X_2$ thì phương trình đã cho có một nghiệm trên $(X_1,\,X_2)$.
+ Hàm số luôn tăng (hoặc giảm) từ $a$ tới $b$ thì phương trình không có nghiệm trên $(a,\,b)$.
+ Hàm số đơn điệu vừa tăng vừa giảm trên $(a,b)$: Tại một hoặc một vài giá trị $X_i$ bất kỳ trên bảng mà $F(X_i)$ rất nhỏ thì có thể phương trình lượng giác đã cho có nghiệm tại $X_i+\epsilon$.

 

Chia sẻ

About toancasiobitex

toancasiobitex

Bài Viết Tương Tự

Câu 6

  Gọi $x$ là cạnh hình vuông của phép phân chia tốt. Điều kiện $x$ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết