toancasiobitex

Showing 1–6 of 132 results

6
Placeholder

Tài liệu THPT khác

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ - ÔN THI HỌC KỲ II

Ứng dụng tích phân để làm nhanh các bài toán về dạng tìm thời gian, vận tốc, quảng đường mà một đi được hoặc chuyển động được. và các bài toán khác có liên quan.
Placeholder

Đề thi

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA-CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH NGHỆ AN-2017-2018

Đề thi thử THPT Quốc Gia- CHuyên Đại Học Vinh năm học 2017-2018 có đáp án. Đề rất hay và thiết thực. Các Bạn tải về ôn luyện nhé.
Placeholder

Bài viết

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CALC VÀO SỐ PHỨC

Ứng dụng phương pháp CACL 1000 vào số phức. Để giải quyết các bài toán số phức nhanh chóng bằng máy tính CASIO
Placeholder

Bài viết

ỨNG DỤNG PHÍM CALC TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ PHỨC

Hiểu được cách CALC trong môi trường số phức và vận dụng phím CACL để giải quyết các bài toán liên quan.
Placeholder

Bài viết

ỨNG DỤNG TABLE TÌM GTLN, GTNN CỦA MỘT MỘT BIỂU THỨC CHO TRƯỚC

Ví dụ :  Câu 36 Đề Thi Thử -Sở Giáo Dục Đào Tạo Bắc Ninh – năm học 2017-2018 Cho hai số x, y thỏa mãn [latex]log (x + 2y) = \log x + \log y[/latex]. Khí đó, giá trị nhỏ nhất của biểu thức [latex]P = \frac{{{x^2}}}{{1 + 2y}} + \frac{{4{y^2}}}{{1 + x}}[/latex] là [latex]A. 6 …
Placeholder

Tài liệu THPT khác

ỨNG DỤNG PHIM CALC VÀ SOLVE ĐỂ GIẢI CÁC TOÁn VỀ TỔNG, TÍCH HAI NGHIỆM VÀ TÌM TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ

Hiểu biết thêm về SOLVE và CALC để có thêm tư duy giải trắc nghiệm nhanh hơn và hiểu quả hơn trong kỳ thi THPT QUỐC GIA.
Placeholder

Tài liệu THPT khác

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ - ÔN THI HỌC KỲ II

Ứng dụng tích phân để làm nhanh các bài toán về dạng tìm thời gian, vận tốc, quảng đường mà một đi được hoặc chuyển động được. và các bài toán khác có liên quan.
Placeholder

Đề thi

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA-CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH NGHỆ AN-2017-2018

Đề thi thử THPT Quốc Gia- CHuyên Đại Học Vinh năm học 2017-2018 có đáp án. Đề rất hay và thiết thực. Các Bạn tải về ôn luyện nhé.
Placeholder

Bài viết

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CALC VÀO SỐ PHỨC

Ứng dụng phương pháp CACL 1000 vào số phức. Để giải quyết các bài toán số phức nhanh chóng bằng máy tính CASIO
Placeholder

Bài viết

ỨNG DỤNG PHÍM CALC TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ PHỨC

Hiểu được cách CALC trong môi trường số phức và vận dụng phím CACL để giải quyết các bài toán liên quan.
Placeholder

Bài viết

ỨNG DỤNG TABLE TÌM GTLN, GTNN CỦA MỘT MỘT BIỂU THỨC CHO TRƯỚC

Ví dụ :  Câu 36 Đề Thi Thử -Sở Giáo Dục Đào Tạo Bắc Ninh – năm học 2017-2018 Cho hai số x, y thỏa mãn [latex]log (x + 2y) = \log x + \log y[/latex]. Khí đó, giá trị nhỏ nhất của biểu thức [latex]P = \frac{{{x^2}}}{{1 + 2y}} + \frac{{4{y^2}}}{{1 + x}}[/latex] là [latex]A. 6 …
Placeholder

Tài liệu THPT khác

ỨNG DỤNG PHIM CALC VÀ SOLVE ĐỂ GIẢI CÁC TOÁn VỀ TỔNG, TÍCH HAI NGHIỆM VÀ TÌM TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ

Hiểu biết thêm về SOLVE và CALC để có thêm tư duy giải trắc nghiệm nhanh hơn và hiểu quả hơn trong kỳ thi THPT QUỐC GIA.
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết