GIẢI BÀI TOÁN TIỆM CẬN CÓ THAM SỐ TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CASIO FX 580VNX

Bài toán: Cho hàm số $latex y=\dfrac{mx-3}{x-2}$ $({{C}_{m}})$. Tìm $latex m$ để giao điểm của hai tiệm cận của $latex ({{C}_{m}})$ trùng với toạ độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $latex y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2$.

  1. $latex m=2$
  2. $latex m=1$
  3. $latex m=0$
  4. $latex m=-2$

Lời giải:

Tập xác định của hàm số $latex D=\mathbb{R}\backslash \{2\}$

Giao điểm của hai tiệm cận của $latex ({{C}_{m}})$ là $M(2;m)$.

Ta tìm toạ độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $latex y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2$ bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580VNX như sau:

Bước 1: Mở chức năng giải phương trình bậc 3

  • Cách bấm máy tính CASIO fx 580VNXw923
  • Máy tính CASIO fx 580VNX hiển thị:
casio fx 580vnx giai phuong trinh bac 3
Chức năng giải phương trình bậc 3

Bước 2: Nhập hệ số của hàm số

  • Cách bấm máy tính CASIO fx 580VNX==0=2=2P29=
  • Máy tính CASIO fx 580VNX hiển thị:
casio fx 580vnx nhap he so
Nhập hệ số của phương trình

Bước 3: Nhấn phím =  tới khi máy hiển thị giá trị của điểm cực tiểu

  • Máy tính CASIO fx 580VNX hiển thị:

casio fx 580vnx x cuc tieu

casio fx 580vnx y cuc tieu

Vậy điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $latex y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2$ là $A(2;-2)$, do đó để $latex M\equiv A$ thì $latex m=-2$.

Vậy ta chọn đáp án D

Chia sẻ

About Bitex Casio

Bitex Casio

Bài Viết Tương Tự

featured math exam tips

Ba cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (2)

Sử dụng PPTĐ trong không gian. Nhận xét rằng nếu một hình lăng trụ, hoặc …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết