Giải bằng nhị thức Newton

Giải bằng nhị thức Newton

Giải bằng nhị thức Newton: Áp dụng${(a + b)^n} \equiv {b^n}{\rm{ }}\left( {\bmod m} \right)$ với $a \vdots m$ nên chỉ cần tìm 3 chữ số tận cùng của $376^{2010^{2011}}$
Áp dụng thử bài toán tương tự này nhé, nghĩa là cần đi tìm quy luật:
2016-12-31_094741.png

 

Chia sẻ

About Admin Casio

Admin Casio

Bài Viết Tương Tự

cossin

SỬ DỤNG CASIO fx 580VNX ĐỂ GIẢI NHANH PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẬC NHẤT SIN, COS- PHẦN 3

Tiếp nối Phần 1 và Phần 2, trong bài viết này Diễn đàn Toán Casio trình bày một vài bài toán luyện tập về phương trình bậc nhất đối với sin và cos.

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết