Toán THPT

Showing 7–12 of 590 results

6
Placeholder

Toán lớp 12

Nhân dịp xem lại bài thi tham khảo của Trường Chuyên Lam Sơn (Thanh Hoá)

Trường chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hoá thường có những bài thi thử Tốt nghiệp THPT rất có uy tín. Nhân dịp đọc lại đề thi thử năm 2018, chúng tôi muốn nhắc lại cho dễ nhớ công thức tính thể tích của khối tứ diện khi biết “nhiều chi tiết”.   Hình vẽ ở …
Placeholder

Toán lớp 12

Tính gần đúng tích phân bằng công thức hình thang thực hiện trên bảng tính (Bài 2)

Để giám sát sự ổn định của phương pháp này, chúng tôi chọn thêm 1 số ví dụ từ các thầy cô khác.   Ví dụ 3: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $\big[0;\dfrac{\pi}{2}\big]$ sao cho $f(0)=0, f'(x)=2\sin x -3\sin^3x$. Tính tích phân $I=\displaystyle\int_0^{\pi/2}\dfrac{f(x)}{\sin^2x+1}dx $   A. $1-\dfrac{\pi}{3}\qquad \qquad \qquad \qquad$ B. $\dfrac{3\pi}{4}-2\qquad …
Placeholder

Toán lớp 12

Tính gần đúng tích phân bằng công thức hình thang thực hiện trên bảng tính

Công thức hình thang: Giả sử ta muốn xấp xỉ tích phân $I=\displaystyle \int_a^bf(x)dx$. Trong các các tài liệu về giải tích số, giới thiệu công thức: $$\int_a^bf(x)dx \approx h\left[\sum_{i=0}^{n}f(x_i)-\dfrac{f(a)+f(b)}{2}\right]$$ trong đó $\color{blue}\bullet\quad $$h=\dfrac{b-a}{n}$, với $n$ là số đoạn được chia trên đoạn $[a;b]$. $\color{blue}\bullet\quad $$x_0=a, x_n=b, x_i=x_0+ih=x_{i-1}+h$ ($i=1,2,3,\dots, n)$. $\color{blue}\bullet\quad $Sai số $\varepsilon < …
Placeholder

Tài liệu THPT

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HKII NAM ĐỊNH

  • thaohlt
  • 16/04/2024
  • 52 lượt xem
BitexEdu gửi đến quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 12 đề thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 của sở Nam Định vừa thi, đề bao gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút.  
Placeholder

Toán lớp 12

Phương pháp CALC1000 tính $y$ theo $x$ với nghiệm thập phân để giải câu VDC đề thi TNPT.

  1. Lưu biểu thức $f(x,y)$ đã cho vào biến nhớ f(x) sau khi đã hoán đổi vai trò của chữ $x$ và chữ $y$: Bấm vào VARIABLE lấy 1000 lưu vào biến y (tức là cho $x=1000$ trong phương trình gốc) 2. Gọi Solver giải phương trình $f(x)=0$ 3. Bấm HOME nhiều lần để …
Placeholder

HSG Casio THPT

Phương pháp CALC1000 tính $y$ theo $x$ từ phương trình $f(x,y)=0$

Trong các câu vận dụng cao của bài thi Tốt nghiệp THPT cho ta một biểu thức $f(x,y)=0$. Bài toán yêu cầu chúng ta xác định cụ thể $x$ và $y$ để một biểu thức $g(x,y)$ nào đó là lớn nhất hay nhỏ nhất.   Đề thi MH 2024:   Đề thi năm 2017   …
Placeholder

Toán lớp 12

Nhân dịp xem lại bài thi tham khảo của Trường Chuyên Lam Sơn (Thanh Hoá)

Trường chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hoá thường có những bài thi thử Tốt nghiệp THPT rất có uy tín. Nhân dịp đọc lại đề thi thử năm 2018, chúng tôi muốn nhắc lại cho dễ nhớ công thức tính thể tích của khối tứ diện khi biết “nhiều chi tiết”.   Hình vẽ ở …
Placeholder

Toán lớp 12

Tính gần đúng tích phân bằng công thức hình thang thực hiện trên bảng tính (Bài 2)

Để giám sát sự ổn định của phương pháp này, chúng tôi chọn thêm 1 số ví dụ từ các thầy cô khác.   Ví dụ 3: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $\big[0;\dfrac{\pi}{2}\big]$ sao cho $f(0)=0, f'(x)=2\sin x -3\sin^3x$. Tính tích phân $I=\displaystyle\int_0^{\pi/2}\dfrac{f(x)}{\sin^2x+1}dx $   A. $1-\dfrac{\pi}{3}\qquad \qquad \qquad \qquad$ B. $\dfrac{3\pi}{4}-2\qquad …
Placeholder

Toán lớp 12

Tính gần đúng tích phân bằng công thức hình thang thực hiện trên bảng tính

Công thức hình thang: Giả sử ta muốn xấp xỉ tích phân $I=\displaystyle \int_a^bf(x)dx$. Trong các các tài liệu về giải tích số, giới thiệu công thức: $$\int_a^bf(x)dx \approx h\left[\sum_{i=0}^{n}f(x_i)-\dfrac{f(a)+f(b)}{2}\right]$$ trong đó $\color{blue}\bullet\quad $$h=\dfrac{b-a}{n}$, với $n$ là số đoạn được chia trên đoạn $[a;b]$. $\color{blue}\bullet\quad $$x_0=a, x_n=b, x_i=x_0+ih=x_{i-1}+h$ ($i=1,2,3,\dots, n)$. $\color{blue}\bullet\quad $Sai số $\varepsilon < …
Placeholder

Tài liệu THPT

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HKII NAM ĐỊNH

  • thaohlt
  • 16/04/2024
  • 52 lượt xem
BitexEdu gửi đến quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 12 đề thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 của sở Nam Định vừa thi, đề bao gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút.  
Placeholder

Toán lớp 12

Phương pháp CALC1000 tính $y$ theo $x$ với nghiệm thập phân để giải câu VDC đề thi TNPT.

  1. Lưu biểu thức $f(x,y)$ đã cho vào biến nhớ f(x) sau khi đã hoán đổi vai trò của chữ $x$ và chữ $y$: Bấm vào VARIABLE lấy 1000 lưu vào biến y (tức là cho $x=1000$ trong phương trình gốc) 2. Gọi Solver giải phương trình $f(x)=0$ 3. Bấm HOME nhiều lần để …
Placeholder

HSG Casio THPT

Phương pháp CALC1000 tính $y$ theo $x$ từ phương trình $f(x,y)=0$

Trong các câu vận dụng cao của bài thi Tốt nghiệp THPT cho ta một biểu thức $f(x,y)=0$. Bài toán yêu cầu chúng ta xác định cụ thể $x$ và $y$ để một biểu thức $g(x,y)$ nào đó là lớn nhất hay nhỏ nhất.   Đề thi MH 2024:   Đề thi năm 2017   …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết