Giải câu 41 minh họa 2022

tpmh221a

 

Ta có: $F(1)=F(0)+\displaystyle \int_0^1f(x)dx$

$f(x)=12.\dfrac{x^3}{3}+2x+C$ với $C=f(1)-12\times \dfrac13-2$

 

Vậy  $F(1)=$ tpmh221b

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

BQT Toán Casio
nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Giải câu 46 minh họa 2022

  Xét ba vectơ  $\overrightarrow{k}=(0;0;1), \overrightarrow{OA}=(-4;-3;3), \overrightarrow{n}=(1;1;1)$ chỉ xét phương án A hoặc D. Tọa …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết