TUYỂN SINH 10 - GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ LÃI SUẤT NGÂN HÀNG

  • 21/05/2024
  • 667 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: Một người gửi tiết kiệm $300$ triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Nam Á, mỗi tháng người đó gửi thêm vào ngân hàng $6$ triệu đồng với lãi suất $0.8$%/tháng. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu tháng để người đó có được số tiền là $1$ tỉ đồng? biết rằng lãi suất không đổi trong quá trình gửi.

Lời giải

Mở tính năng bảng tính

 

dao ham 19

 

Nhập công thức tính tiền cả vốn lẫn lãi sau tháng thứ $1$ vào ô $A1$

 

dao ham 20

 

Để thao tác phím “%” ta thực hiện thao tác:

 

dao ham 25

 

Điền công thức tính số tiền của người đó từ tháng thứ $2$ đến tháng thứ $45$

 

dao ham 21

 

Chuyển bảng tính sang chế độ xem giá trị

 

dao ham 22

 

Coppy giá trị ô $A45$ vào ô $B1$

 

dao ham 23

 

Điền công thức tính số tiền các tháng tiếp theo

 

dao ham 24

 

Quan sát bảng ta thấy

2 6

 

Vậy cần ít nhất $65$ tháng để người đó đạt được số tiền là $1$ tỉ đồng

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN DÃY SỐ TRUY HỒI TRONG ĐỀ THI HSG MTCT

Đề bài: Cho dãy số $(u_n)$ biết $u_1=1,u_2=2,u_3=3$ và $u_n=2u_{n-1}+3u_{n-2}-u_{n-3}+n^2 (n\geq 4)$. Tính (ghi kết …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết