ỨNG DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ LÃI SUẤT NGÂN HÀNG

  • 31/07/2023
  • 577 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: Một người gửi tiết kiệm $300$ triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Nam Á, mỗi tháng người đó gửi thêm vào ngân hàng $6$ triệu đồng với lãi suất $0.8$%/tháng. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu tháng để người đó có được số tiền là $1$ tỉ đồng? biết rằng lãi suất không đổi trong quá trình gửi.

Lời giải

Mở tính năng bảng tính

1 15

2 13

Nhập công thức tính tiền cả vốn lẫn lãi sau tháng thứ $1$ vào ô $A1$

12

Điền công thức tính số tiền của người đó từ tháng thứ $2$ đến tháng thứ $45$

1 1

2 1

Chuyển bảng tính sáng chế độ xem giá trị

1 2

2 2

Coppy giá trị ô $A45$ vào ô $B1$

1 3

2 3

Điền công thức tính số tiền các tháng tiếp theo

1 4

2 5

Quan sát bảng ta thấy

2 6

Vậy cần ít nhất $65$ tháng để người đó đạt được số tiền là $1$ tỉ đồng

Lưu ý: Khi coppy giá trị ô $A45$ vào ô $B1$ thì ta phải cố định ô $A45$ bằng cách dùng $

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG KIỂM TRA SỐ NGUYÊN TỐ

Một số nguyên là số nguyên tố khi và chỉ khi nó không chia hết …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết