Tìm a, b biết 686430a8b chia hết cho 2008

Đề bài: Tìm các số a,b biết: A=\overline{686430a8b}\vdots 2008

(Trả lời câu hỏi cho thắc mắc của GV lớp tập huấn máy tính Casio 570VN PLUS)

Bài giải:

Cách 1: Bằng cách liệt kê:

Phân tích 2008 thành thừa số nguyên tố:

Bấm máy:2008=qx

Ta được: 2008=2^{3}\times 251

Để số A chia hết cho 8 thì \overline{a8b}=100a+80b phải chia hết cho 8. Liệt kê từng trường hợp của a rồi xét b, ta được a=7, b=4.

Cách 2: Vì a,b\in \left \{ 0;1;...;9 \right \} suy ra 686430080\leqslant A=\overline{6864308b}\leqslant 686430989

Đặt A=2008k, ta được

686430080\leqslant 2008k\leqslant 686430989

341847.6\leqslant k\leq 341848.1

Vậy nên k=341848.

Kết quả: A=686430784

 

  

Chia sẻ

About casiobitex

Casiobitex

Bài Viết Tương Tự

apple

THIẾT KẾ LOGO CỦA CÁC HÃNG CÓ SỬ DỤNG TOÁN HỌC

Dưới đây là hơn 50 thiết kế có kèm mô tả kĩ thuật. Thật bất …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết