SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ TRONG ĐỀ THI HKI LỚP 6

  • 16/11/2023
  • 562 lượt xem
  • thaohlt

Đề Bài: Để phòng chống dịch Covid 19, bệnh viện Quận Tân Bình đã thành lập các đội phản ứng nhanh bao gồm 16 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 24 bác sĩ đa khoa và 64 điều dưỡng viên. Hỏi có thể thành lập nhiều nhất bao nhiêu đội phản ứng nhanh, trong đó các bác sĩ và điều dưỡng viên được chia đều vào mỗi đội? Khi đó, mỗi đội có bao nhiêu bác sĩ hồi sức cấp cu, bác sĩ đa khoa và điều dưỡng viên?

Bài giải

Gọi $x$ là số đội phản ứng nhanh có thể lập nhiều nhất $(x\in\mathbb{N}^{*})$

$x=$ƯCLN$(16,24,64)$

Phân tích thừa số nguyên tố của $16=2^4$

2

1

Phân tích thừa số nguyên tố của $24=2^3.4$

2 1

1 1

Phân tích thừa số nguyên tố của $64=2^6$

2 2

1 2

Thừa số nguyên tố chung của $16$, $24$ và $64$ là $2$

ƯCLN$(16,24,64)=2^3=8$

Sử dụng máy tính Fx-880BTG kiểm tra ƯCLN$(16,24,64)$

2 3

1 3

Vậy số đội phản ứng nhanh có thể lập nhiều nhất là $8$ tổ

Số bác sĩ hồi sức cấp cứu của mỗi tổ là:

$16:8=2$ (bác sĩ hồi sức)

Số bác sĩ đa khoa của mỗi tổ là:

$24:8=3$ (bác sĩ đa khoa)

Số điều dưỡng viên của mỗi tổ là:

$64:8=8$ (điều dưỡng viên)

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

unnamed

MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ DÀNH CHO LỚP 6 (PHẦN 1)

Hiện nay, chương trình Toán THCS đang đẩy mạnh các bài toán thực tế nhằm đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh. Trong bài viết này, Diễn đàn Toán Casio sẽ đưa ra một số bài toán thực tế liên quan đến các phép toán phân số dành cho các bạn học sinh lớp 6

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết