SỬ DỤNG CASIO FX-580VNX ĐỂ TÌM UCLN, BCNN

Bài toán tìm UCLN và BCNN là một bài toán cơ bản trong chương trình HKII môn Toán 6. Để hỗ trợ các bạn học sinh có thể kiểm tra lại đáp án tính toán bằng định nghĩa, Diễn đàn Toán Casio sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm UCLN và BCNN của các số nguyên trên máy tính Casio fx- 580 VNX

I. TÌM ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT

Bài toán 1. Tìm Ước chung lớn nhất của 2 số nguyên $24$ và $36$

QO24q)36=
image001
Bài toán 2. Tìm Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên $24$, $36$ và $48$
QO24q)QO36q)48))=

image002

II. TÌM BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

Bài toán 1. Tìm Bội chung nhỏ nhất của 2 số nguyên $4$ và $12$

QP4q)12=
image003

Bài toán 2. Tìm Bội chung nhỏ nhất của 3 số nguyên $4$, $12$ và $16$

QP4q)QP12q)16))=
image004
Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo qua video sau:
———————–
 
Chia sẻ

About Ngọc Hiền Bitex

Bitex Ngọc Hiền

Bài Viết Tương Tự

Một kỹ thuật chứng minh tam giác đồng dạng và áp dụng

Giả sử ta có hai tam giác đồng dạng $ABC$ và $A’B’C’$ , các góc …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết