Tính tổng bằng máy tính và suy luận Toán học

Tính tổng bằng máy tính và suy luận Toán học

Đề bài: Tính tổng

[latex]A=\dfrac{1^3+1}{1+1}+\dfrac{2^3+1}{2+1}+\dfrac{3^3+1}{3+1}+\,…\,+\dfrac{2016^3+1}{2016+1}[/latex]

(Trích đề thi Học sinh giỏi Giải toán trên MTCT tỉnh Tiền Giang)

Tính tổng A bằng máy tính. Sau đó tính giá trị đúng của A bằng Toán học.

Bài giải

Tính A bằng Toán học:

png
Áp dụng:
png.latex?\150dpi%20A=(1^{2}+2^{2}+...+2016^{2}) (1+2+..

png

Tính A bằng máy tính:

png 

Chia sẻ

About Toán Casio

Toán Casio

Bài Viết Tương Tự

GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ BẰNG MÁY TÍNH CASIO FX-580VNX TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CƠ SỞ

Toán thực tế là một nội dung khá mới mẻ được đề xuất xuất hiện trong đề thi tuyển sinh môn Toán lớp 10 theo xu hướng ứng dụng những kiến thức được học vào đời sống. Do vậy việc ôn luyện chủ đề này luôn cần phải được quan tâm, nhất là khi các câu hỏi về toán thực tế luôn ở mức độ vận dụng. Đây là loạt bài viết về dạng toán thực tế để học sinh có thể tìm hiểu và giải những dạng toán này dễ dàng hơn. Ở phần 1 này tôi đưa ra hướng dẫn giải một số bài toán thực tế về dãy số.

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết