Sử dụng phím tổng để tính tổng dãy số

Bài toán: Cho dãy số $(u_n)$ thỏa $u_1=1,\,u_{n+1}=\dfrac{1}{2} \sqrt{4u_n^2+3}$. Tính tổng $S=u_1^2+u_2^2+…+u_{1000}^2$.

  1. $S=278325$.
  2. $S=325097$.
  3. $S=375625$.
  4. $S=375125$.

Bài giải

Chọn C.

Biến đổi biểu thức có trong dãy số, ta được: $u_{n+1}^2=u_n^2+\dfrac{3}{4}$.

Đặt $v_n=u_n^2$ thu được $v_{n+1}=v_n+\dfrac{3}{4}$.

Vậy $(v_n)$ là một cấp số cộng với $v_1=1,\,d=\dfrac{3}{4}$.

Ta cần tính tổng $S=v_1+v_2+…+v_{1000}$.

Nhập vào màn hình tính tổng:

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

ptlg 1

SỬ DỤNG CASIO fx 580VNX ĐỂ GIẢI NHANH PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẬC NHẤT SIN, COS- PHẦN 2

Phương trình bậc nhất đối với sin và cos là một dạng phương trình thường gặp trong chương trình Toán lớp 11. Do đó, tiếp nối Phần 1, trong bài viết này Diễn đàn Toán Casio sẽ đưa ra thêm một vài bài toán luyện tập

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết