Phân tích logarit trên máy tính CASIO fx-570VN PLUS

Bài toán 1: Cho $\alpha ={{\log }_{21}}3$. Tính ${{\log }_{21}}49$ theo $\alpha $.

Phân tích:

[latex]\begin{align} & {{\log }_{21}}{{7}^{2}}={{\log }_{21}}{{7}^{2}} \\ & \Leftrightarrow {{\log }_{21}}{{7}^{2}}={{\log }_{21}}\left( {{21}^{m}}{{.3}^{n}} \right) \\ & \Leftrightarrow {{\log }_{21}}{{7}^{2}}={{\log }_{21}}\left( {{7}^{m}}{{.3}^{m+n}} \right) \\ \end{align}[/latex]

 

Ta được hệ phương trình:

[latex]\left\{ \begin{array}{l} m + n = 2\\ m = 2 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} n = – 2\\ m = 2 \end{array} \right.[/latex]

Vậy:

${{\log }_{21}}49={{\log }_{21}}\left( {{21}^{2}}{{.3}^{-2}} \right)=2-2{{\log }_{21}}3=2-2\alpha $

Bài toán 2:

Cho $\log 2=a;\log 3=b$. Tính $\log 45$ theo a và b:

$\log 45=\log \left( {{3}^{2}}.5 \right)=2\log 3+\log 5=2\log 3+\log \frac{10}{2}=2\log 3+1-\log 2=2b+1-a$

  

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

Picture1 1

BÀI TẬP MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO

Các bạn thực hiện thử nhé, diễn đàn sẽ sớm công bố video hướng dẫn …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết