ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ - ÔN THI HỌC KỲ II

Ứng dụng tích phân để làm nhanh các bài toán về dạng tìm thời gian, vận tốc, quảng đường mà một đi được hoặc chuyển động được. và các bài toán khác có liên quan.

Bài Viết Tương Tự

chuyên đề đa thức và số học

CHIA SẺ TÀI LIỆU: CHUYÊN ĐỀ ĐA THỨC VÀ SỐ HỌC

Nguồn: Internet

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết