SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN CỰC TRỊ SỐ PHỨC

  • 31/03/2023
  • 426 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: Cho số phức $z$ thỏa mãn $\begin{vmatrix}(1+i)z+1-7i\end{vmatrix}=\sqrt{2}$. Gọi $M,m$ lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của $\begin{vmatrix}z\end{vmatrix}$. Tính giá trị của $M^{2}-m^{2}$

A. 34                               B. 52                               C.46                               D. 50

Lời giải

Ta có $\begin{vmatrix}(1+i)z+1-7i\end{vmatrix}=\sqrt{2}$

$\Leftrightarrow \begin{vmatrix}
(1+i).\begin{pmatrix}
z+\dfrac{1-7i}{1+i}
\end{pmatrix}
\end{vmatrix}=\sqrt{2}$

$\Leftrightarrow \begin{vmatrix}
(1+i)
\end{vmatrix}.\begin{vmatrix}
z+\dfrac{1-7i}{1+i}
\end{vmatrix}=\sqrt{2}$

Sử dụng tính năng số phức trên máy tính Fx-880BTG

Mở tính năng số phức

1 45

2 43

Tính $\begin{vmatrix}1+i\end{vmatrix}$

1 46

2 44

Tính $\dfrac{1-7i}{1+i}$

1 47

2 46

Phương trình $\Leftrightarrow \sqrt{2}.\begin{vmatrix}z-3-4i\end{vmatrix}=\sqrt{2}$

$\Leftrightarrow \begin{vmatrix}z-3-4i\end{vmatrix}=1$

Tính  Max$\begin{vmatrix}z\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-3-4i\end{vmatrix}+1$1 50

 

2 47

Lưu vào $A$

1 51

2 49

Tính Min$\begin{vmatrix}z\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-3-4i\end{vmatrix}-1$

1 49

2 48

Lưu vào $B$

1 52

2 50

Tính giá trị $M^{2}-m^{2}$

1 53

2 51

Chọn B

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

Tính gần đúng tích phân bằng công thức hình thang thực hiện trên bảng tính (Bài 2)

Để giám sát sự ổn định của phương pháp này, chúng tôi chọn thêm 1 …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết