SỬ DỤNG MÁY TÍNH KHOA HỌC FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN DÃY SỐ

  • 28/09/2023
  • 577 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: (Vận dụng 3 trang 55 sách chân trời sáng tạo Toán lớp 11)

Một rạp hát có $20$ hàng ghế xếp theo hình quạt. Hàng thứ nhất có $17$ ghế, hàng thứ hai có $20$ ghế, hàng thứ ba có $23$ ghế,… cứ thế tiếp tục cho đến hàng cuối cùng (Hình 4).

a) Tính số ghế có ở hàng cuối cùng.

b) Tính tổng số ghế có trong rạp.

 

2 12

 

Lời giải

Ta có:

$u_1=17,u_2=20,u_3=23$

Số ghế của mỗi hàng tạo thành một cấp số cộng với số hạng bắt đầu là $U_1=17$ công sai $d=3$. Khi đó số hạng tổng quát của cấp số cộng là: $u_n=u_1+(n-1)d=17+(n-1)3=3n-14$

 

a)

Sử dụng tính năng FUNCTION để lưu hàm số tổng quát của cấp số cộng

 

2 13

 

2 14

 

Tính $u_{20}$

 

2 15

 

2 16

Số ghế ở hàng cuối cùng (hàng 20) là $46$ ghế

 

b)

Tổng số ghế có trong rạp là tổng của $20$ số hạng đầu tiên của cấp số cộng:

 

Tính $S_{20}=\dfrac{n(u_1+u_{20})}{2}$

 

2 17

 

2 18

Tổng số ghế của rạp hát là $630$ ghế.

 

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội – 1

  Công thức phải nhớ 1. $u_n=u_1+(n-1)d$ 2. $S_n=\dfrac{n}{2}\left[2u_1+(n-1)d\right]$   a) $u_3=u_1+(3-1)d\qquad $ Đ   …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết