Tìm dư khi chia đa thức

  • 30/10/2017
  • 1,041 lượt xem
  • dinhdu

Admin giúp em bài toán này với

Cho đa thức P(x), biết rằng P(x) chia cho (x-1) thì dư 6033; P(x) chia cho (x-2) thì dư 14074; P(x) cho cho (x-3) thì dư 26135. Hãy tìm đa thức dư R(x) khi chia P(x) cho (x-1)(x-2)(x-3) còn dư.

Tìm dư khi chia đa thức

Khi chia png cho png thì đa thức dư có dạng: png
Ta không biết đa thức ban đầu png bậc mấy và cũng không biết đa thức thương bậc mấy png, nhưng ta có điều sau:

png

 

Theo giả thiết png
nên ta có hệ sau:

png

 

Bấm máy: w521=1=1=6033=
4=2=1=14074=
9=3=1=26135====

Vậy đa thức dư là: png

 

Chia sẻ

About BTV ToánCasio

BTV ToánCasio

Bài Viết Tương Tự

phuong trinh mu logarit

Tính giá trị biểu thức mũ-logarit

Phương pháp: Bước 1: Dựa vào hệ thức điều kiện bắt buộc bài toán chọn …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết