SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG BIỂU DIỄN VÀ GIẢI BÀI TOÁN TẬP HỢP (KNTT)

  • 14/09/2023
  • 330 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: (Luyện tập 5 trang 11 sách KẾT NỐI TRI THỨC) cho các tập hợp $C=\begin{bmatrix}1;5\end{bmatrix}$, $D=\begin{bmatrix}-2;3\end{bmatrix}$. Hãy xác định tập hợp $C\cap D$

Lời giải

 

Tập hợp $C\cap D$ gồm các phần tử thuộc cả hai tập hợp $C$ và $D$ gọi là giao của hai tập hợp $C$ và $D$

$C\cap D=\begin{Bmatrix}x|x\in C , x\in D\end{Bmatrix}$

 

Sử dụng máy tính Fx-880BTG biểu diễn hai tập hợp $C$ và $D$

 

Mở tính năng hộp toán học (Math Box)

 

BO PHIM 880 15 1 e1661766122744BO PHIM 880 03 e1668571185583BO PHIM 880 08 e1661592478101BO PHIM 880 14 1 e1661592510118BO PHIM 880 14 1 e1661592510118BO PHIM 880 08 e1661592478101

 

 

 

1 26

 

 

 

 

 

Nhập tập hợp $C$ và tập hợp $A$ của máy tính

 

BO PHIM 880 08 e1661592478101

BO PHIM 880 03 e1668571185583BO PHIM 880 08 e1661592478101BO PHIM 880 29 e1661593623351BO PHIM 880 44 1 e1661593031987BO PHIM 880 33 1 e1661594173560BO PHIM 880 44 1 e1661593031987BO PHIM 880 44 1 e1661593031987

 

 

1 27

 

 

 

 

 

Nhập tập hợp $D$ vào tập hợp $B$ của máy tính

 

BO PHIM 880 08 e1661592478101

BO PHIM 880 03 e1668571185583BO PHIM 880 08 e1661592478101BO PHIM 880 43 e1661593066200BO PHIM 880 30 1 e1661592957887BO PHIM 880 44 1 e1661593031987BO PHIM 880 31 e1661593146945BO PHIM 880 44 1 e1661593031987BO PHIM 880 44 1 e1661593031987

 

 

1 28

 

 

 

 

 

 

Biểu diễn hai tập hợp trên máy tính FX-880BTG

 

1 29

 

 

 

 

 

Di chuyển con trỏ đến vị trí $C\cap D$ và ghi nhận đáp án

 

1 30

 

 

 

 

 

Vậy $C\cap D=\begin{bmatrix}1;3\end{bmatrix}$

 

 

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội – 1

  Công thức phải nhớ 1. $u_n=u_1+(n-1)d$ 2. $S_n=\dfrac{n}{2}\left[2u_1+(n-1)d\right]$   a) $u_3=u_1+(3-1)d\qquad $ Đ   …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết