SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG BIỂU DIỄN VÀ GIẢI BÀI TOÁN TẬP HỢP (CTST)

  • 14/09/2023
  • 372 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: (Bài 9 trang 27 sách CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

 

Cho    $A=\begin{Bmatrix}x\in\mathbb{R}|1-2x\leq 0\end{Bmatrix}\\$

 $B=\begin{Bmatrix}x\in\mathbb{R}|x-2< 0\end{Bmatrix}$

 

 

Tìm $A\cap B,A\cup B$

 

Lời giải

Cho 2 tập hợp $A$ và $B$.

 

Tập hợp các phần tử thuộc $A$ hoặc thuộc $B$ gọi là hợp của hai tập hợp $A$ và $B$, kí hiệu $A\cup B$

 

$A\cup B=${$x\in A$ hoặc $x\in B$}

 

Tập hợp các phần tử thuộc cả hai tập hợp $A$ và $B$ gọi là giao của hai tập hợp $A$ và $B$, kí hiệu $A\cap B$

 

$A\cap B=${$x\in A$ và $x\in B$}

 

Ta có:

$A=\begin{Bmatrix}x\in\mathbb{R}|1-2x\leq 0\end{Bmatrix}\\$

$1-2x\leq 0\Leftrightarrow x\geq \dfrac{1}{2}\Rightarrow A=\left [ \dfrac{1}{2};+\infty \right )$

 

$B=\begin{Bmatrix}x\in\mathbb{R}|x-2< 0\end{Bmatrix}\\$

$x-2< 0\Leftrightarrow x< 2\Rightarrow B=\begin{pmatrix}-\infty ;2\end{pmatrix}$

 

Sử dụng máy tính Fx-880BTG biểu diễn hai tập hợp $A$ và $B$

 

Mở tính năng hộp toán học (Math Box) sử dụng tính năng đường thẳng số (Number Line)

 

BO PHIM 880 15 1 e1661766122744BO PHIM 880 03 e1668571185583BO PHIM 880 08 e1661592478101BO PHIM 880 14 1 e1661592510118BO PHIM 880 14 1 e1661592510118BO PHIM 880 08 e1661592478101

 

 

 

1 26

 

 

 

 

 

Nhập tập hợp $A=\left [ \dfrac{1}{2};+\infty \right )$ 

 

BO PHIM 880 08 e1661592478101

BO PHIM 880 10 1 e1661592220700BO PHIM 880 08 e1661592478101BO PHIM 880 29 e1661593623351BO PHIM 880 17 e1661927211420BO PHIM 880 30 1 e1661592957887BO PHIM 880 44 1 e1661593031987BO PHIM 880 44 1 e1661593031987

 

 

 

1 32

 

 

 

 

 

Nhập tập hợp $B=\begin{pmatrix}-\infty ;2\end{pmatrix}$

 

BO PHIM 880 08 e1661592478101

BO PHIM 880 08 e1661592478101BO PHIM 880 30 1 e1661592957887BO PHIM 880 44 1 e1661593031987BO PHIM 880 44 1 e1661593031987

 

 

1 35

 

 

 

 

Biểu diễn hai tập hợp trên máy tính FX-880BTG

1 34

 

 

 

 

 

*Lưu ý:  $\bullet$ nhận giá trị tại vị trí đó

 $\circ$ không nhận giá trị tại đó

 

Vậy $A\cap B=\left [ \dfrac{1}{2};+2 \right )$

 

$A\cup B=\begin{pmatrix}-\infty ;+\infty \end{pmatrix}$

 

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội – 3

    a) Tập xác định $x\ne 4$ và $x^2-9\geqslant 0\qquad$ Đ   b) $\qquad$ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết