SỬ DỤNG CASIO FX 580VNX ĐỂ XÁC ĐỊNH CHU KÌ CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC (PHẦN 1)

Trong bài viết này, Diễn đàn toán Casio sẽ trình bày phương pháp sử dụng máy tính cầm tay CASIO fx 580VNX để xác định chu kì của một hàm số lượng giác cho trước.

Bài toán xác định chu kì của hàm số lượng giác thường gây ra nhiều khó khăn cho học sinh . Do đó, Diễn đàn toán Casio sẽ trình bày phương pháp sử dụng máy tính cầm tay CASIO fx 580VNX để xác định chu kì của một hàm số lượng giác cho trước.

Phương pháp sử dụng Casio fx 580vnx để xác định chu kì của hàm số lượng giác

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]

Vào phương thức TABLE w8

Nhập vào hàm số $latex f\left( x \right)$ và bảng giá trị $T=\dfrac{2\pi }{3}$

  • Start: giá trị ${{x}_{0}}$ bất kì thuộc TXĐ. Nếu chu kì thuộc TXĐ thì cho $latex {{x}_{0}}$ là giá trị của chu kì
  • End: ${{x}_{0}}+10T$ ($T$ là đáp án cần kiểm tra)
  • Step: $T$ – đáp án cần kiểm tra

Quan sát bảng giá trị: nếu tất cả các giá trị $f\left( x \right)$ đều bằng nhau thì đáp án đang kiểm tra là đúng

Nếu đáp án đang kiểm tra không đúng ta ấn C để quay về kiểm tra đáp án tiếp theo

Chú ý: Ta phải kiểm tra các chu kì nhỏ trước

[/dropshadowbox]

Bài toán 1. Tìm chu kì của hàm số $y=\sin \left( 2x-1 \right)$

A. $T=\dfrac{\pi }{2}$                  B.$T=\pi $                   C. $T=2\pi $                 D. $T=4\pi $

Hướng dẫn giải

Chuyển máy tính về chế độ Radian qw22

Vào phương thức TABLE w8

Nhập vào hàm số $f\left( x \right)$ và bảng giá trị $Start=\dfrac{\pi }{2};End=10.\dfrac{\pi }{2};Step=\dfrac{\pi }{2}$

image001 7 image002 7 image003 7

Quan sát bảng kết quả ta có $T=\dfrac{\pi }{2}$ không phải là chu kì của hàm số.

Ấn C=và nhập lại bảng giá trị $Start=\pi ;End=10\pi ;Step=\pi $

image004 7 image005 7

Quan sát bảng kết quả ta có $T=\pi $ là chu kì của hàm số.

Đáp án B

Bài toán 2. Hàm số $y=2\cos 3x+\sin 2x$ tuần hoàn với chu kỳ:

A. $T=\pi $

B. $T=\dfrac{2\pi }{3}$

C. $T=2\pi $

D. $T=3\pi $

Hướng dẫn giải

Chuyển máy tính về chế độ Radian qw22

Vào phương thức TABLE w8

Nhập vào hàm số $f\left( x \right)$ và bảng giá trị $Start=\pi ;End=10\pi ;Step=\pi $

image006 7

image004 7image007 7

Quan sát bảng kết quả ta có $T=\pi $ không phải là chu kì của hàm số.

Ấn C=và nhập lại bảng giá trị $Start=\dfrac{2\pi }{3};End=10\times \dfrac{2\pi }{3};Step=\dfrac{2\pi }{3}$

image008 6 image009 4

Quan sát bảng kết quả ta có $T=\dfrac{2\pi }{3}$ không phải là chu kì của hàm số.

Tiếp tục ấn C=và nhập lại bảng giá trị $Start=2\pi ;End=10\times 2\pi ;Step=2\pi $

  image010 4 image011 4

Quan sát bảng kết quả ta có $T=\pi $ là chu kì của hàm số.

Đáp án C

SỬ DỤNG CASIO FX 580VNX ĐỂ XÁC ĐỊNH CHU KÌ CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC (PHẦN 2)

 

Mọi ý kiến đóng góp và các câu hỏi thắc mắc về các bài viết hướng dẫn giải toán casio cũng như các vấn đề về máy tính Casio fx 580vnx , bạn đọc có thể gởi tin nhắn trực tiếp về fanpage DIỄN ĐÀN TOÁN CASIO

Chia sẻ

About Ngọc Hiền Bitex

Bitex Ngọc Hiền

Bài Viết Tương Tự

Thủ thuật dùng máy tính Casio Fx-580 VN X để rút gọn biểu thức.

? Làm thế nào để rút gọn biểu thức một cách nhanh chóng: $$2x-1-(-x^2+3x-1)^2=-x^4+6x^3-11x^2+8x-2$$. Nếu …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết