SỬ DỤNG CASIO FX 580VNX ĐỂ XÁC ĐỊNH CHU KÌ CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC (PHẦN 2)

Tiếp nối Phần 1,  Diễn đàn toán Casio sẽ tiếp tục gửi đến các bạn một số ví dụ về bài toán xác định chu kì của hàm số lượng giác và phương pháp sử dụng máy tính Casio fx- 580VNX để giải quyết bài toán trên.

Tiếp nối Phần 1Diễn đàn toán Casio sẽ tiếp tục gửi đến các bạn một số ví dụ về bài toán xác định chu kì của hàm số lượng giác và phương pháp sử dụng máy tính Casio fx- 580VNX để giải quyết bài toán trên.

Bài toán 3. Hàm số $y=\tan 2x+\cot \dfrac{x}{2}$ là hàm tuần hoàn với chu kỳ:

A. $T=\dfrac{\pi }{2}$                   B. $T=\pi $                        C. $T=2\pi $                     D. $T=\dfrac{3\pi }{2}$

Hướng dẫn giải

Chuyển máy tính về chế độ Radian qw22

Vào phương thức TABLE w8

Nhập vào hàm số $f\left( x \right)=\tan 2x-\dfrac{\cos \left( \dfrac{x}{2} \right)}{\sin \left( \dfrac{x}{2} \right)}$ và bảng giá trị $Start=\dfrac{\pi }{2};End=5\pi ;Step=\dfrac{\pi }{2}$

image001 8

image002 8 image003 8

Quan sát bảng kết quả ta có $T=\dfrac{\pi }{2}$ không phải là chu kì của hàm số.

Ấn C= và nhập lại bảng giá trị $Start=\pi ;End=10\pi ;Step=\pi $

image004 8 image005 8

Quan sát bảng kết quả ta có $T=\pi $ không phải là chu kì của hàm số

Tiếp tục ấn C= và nhập lại bảng giá trị $Start=\dfrac{3}{2}\pi ;End=\dfrac{3}{2}\pi +20\pi ;Step=2\pi $

(Do $2\pi $ không thuộc TXĐ nên chọn $Start=\dfrac{3}{2}\pi $ )

image006 8 image007 8

Quan sát bảng kết quả ta có $T=2\pi $ là chu kì của hàm số

Đáp án C

Bài toán 4. Hàm số $y=\cos \left( 2x+1 \right)-\dfrac{1}{2}\sin \left( \dfrac{x}{m}-3 \right)$ với $m\in {{\mathbb{N}}^{*}}$ là hàm số tuần hoàn với chu kỳ $6\pi $. Giá trị của $m$ là:

A. $m=\dfrac{3}{5}$                           B. $m=3$                           C. $m=5$                            D. $m=6$

Hướng dẫn giải

Loại A vì $m\in {{\mathbb{N}}^{*}}$

Kiểm tra đáp án B và C

Chuyển máy tính về chế độ Radian qw22

Vào phương thức TABLE w8

Nhập vào hàm số $f\left( x \right)=\cos \left( 2x+1 \right)-\dfrac{1}{2}\sin \left( \dfrac{x}{3}-3 \right)$ và $g\left( x \right)=\cos \left( 2x+1 \right)-\dfrac{1}{2}\sin \left( \dfrac{x}{5}-3 \right)$

và bảng giá trị $Start=6\pi ;End=60\pi ;Step=6\pi $

image008 7

image009 5

image010 5 image011 5

Quan sát bảng kết quả ta có với $m=3$ thì hàm số tuần hoàn với chu kỳ $6\pi $

Đáp án B

Mọi ý kiến đóng góp và các câu hỏi thắc mắc về các bài viết hướng dẫn giải toán casio cũng như các vấn đề về máy tính Casio fx 580vnx , bạn đọc có thể gởi tin nhắn trực tiếp về fanpage DIỄN ĐÀN TOÁN CASIO

Chia sẻ

About Ngọc Hiền Bitex

Bitex Ngọc Hiền

Bài Viết Tương Tự

Thủ thuật dùng máy tính Casio Fx-580 VN X để rút gọn biểu thức.

? Làm thế nào để rút gọn biểu thức một cách nhanh chóng: $$2x-1-(-x^2+3x-1)^2=-x^4+6x^3-11x^2+8x-2$$. Nếu …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết