Bài Viết Tương Tự

article 14

Sử dụng máy tính cầm tay giải bài toán VDC về phương trình mũ (tt)

(mã đề 102)   Phương trình  đã cho có thể được  viết $$(4x-4-y)e^x=-2yx^2+y^2x-3y \quad (1)$$ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết